4 Hands Dinner | Miss Thu x Lüne

4 Hands Dinner | Miss Thu x Lüne

4 Hands Dinner | Miss Thu x Lüne

4 Hands Dinner | Miss Thu x Lüne

4 Hands Dinner | Miss Thu x Lüne
Hotline: +84 (0) 837 831 900
Book now Book now

4 Hands Dinner | Miss Thu x Lüne

This November, Miss Thu Restaurant and Lüne Restaurant & Bar cordially invite you to embark on an enchanting odyssey through the world's culinary tapestry.
View menu View menu
24th Floor, Fusion Original Saigon Centre, 65 Le Loi Str, District 1, HCMC
Follow us on our social media for the latest updates

Prepare to be transported on a journey that spans six exquisite courses, each course is harmonized with a selection of our most exceptional wines, ensuring that your journey through the world's flavors is a symphony of taste and sophistication.

Hãy sẵn sàng tham gia vào cuộc hành trình gồm sáu món ăn độc đáo, mỗi món được kết hợp hài hòa cùng với một loại rượu đặc biệt nhất, đảm bảo rằng hành trình khám phá của bạn sẽ là một bản hòa nhạc hương vị đầy tinh tế.

_____

10.11.2023 | 18:30

VND 2,600,000++ per person

Miss Thu Restaurant, 24th Floor, 65 Le Loi, Ben Nghe W, D1, HCMC

Give yourself time to be inspired.
Reserve a table